Izolacija Zorman - Logo
Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net

  TERMOVAL - EKOLOŠKA KRITINA

Termoval, ekološka izolacijska kritina je ena od naših novitet, za katere smo v mednarodni konkurenci prejeli srebrno plaketo.
Termoval je namenjen izključno za obnavljanje dotrajanih salonitnih kritin in saniranje profiliranih pločevinastih streh.

Mnoge zgradbe so pokrite z valovito salonitno ali pločevinasto kritino brez dodatne toplotne izolacije. Dotrajane kritine povzročajo škodo zaradi zamakanja pa tudi ekološko škodo. Razpad salonitnih azbestno-cementnih plošč sprošča azbestni prah, ki ga dež in veter raznašata po okolici, v mnogih primerih, tudi v pitno vodo. Vemo pa, da je zaradi kancerogenosti uporaba azbesta v večini držav prepovedana. Zaradi vse večjih zahtev in potreb po toplotni izolaciji iščemo sisteme, ki rešujejo oba problema hkrati in to na najenostavnejši in najcenejši način. Termoval je trenutno najučinkovitejša in najidealnejša rešitev, ki predstavlja sledeče prednosti:

- kritina je ekološko čista,
- zamenja ekološko problematičen salonit,

- predstavlja dodatni toplotni plašč gornjega dela stavbe prek obstoječe dotrajane kritine, ki ostane pod termovalom le še kot nosilna konstrukcija, katere nadaljnje razpadanje pa se ustavi.
-Termoval je lahka kritina in ne predstavlja dodatne obremenitve konstrukcije strehe.

Sanacija se izvede s profiliranimi ploščami iz ekspandiranega polistirena, ki se tesno nalagajo v profil - obliko obstoječe kritine. S tem se doseže izravnava profilacije. Profil, oblike in debeline polistirena ali steklene volne so poljubne.
Na zgornji strani so te plošče, ki so velikosti 100 cm x 100 cm, kaširane z armiranimbitumenskim trakom in imajo vzdolžni in stranski preklop.
Plošče se v podlago, t.j. salonit ali pločevina, mehanično pritrjujejo s sidri.
Tako pripravljena podlaga je primerna za navaritev finalnega hidroizolacijskega sloja - bitumenski armirani trak z refleksnim posipom v željeni barvi.
NA PRVO STRAN NAPREJ


(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.