Izolacija Zorman - Logo
Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net

  1. SISTEM IZOLACIJE NEPOHODNE MASIVNE STREHE

Shema Zaščita hidroizolacije:
- peščeni posip - d = 5 cm (o 15 - 30 mm)
- PE folija - d = 0.2 mm

Hidroizolacija - dvoslojna z elastomer - bitumenskimi trakovi
- BITUELAST 4 - varjen polno
- BITUELAST 4 - varjen točkovno (30% površine)

Toplotna izolacija:
- STIROPOR SGP 20 / A - kaširan z BITUELASTOM;
  debelina 8 -10 cm, točkovno lepljen na parno zaporo

Parna zapora:
- AL VAPOURBIT 4 - trak je točkovno varjen na podlago
- Hladni bitumenski premaz

Naklonski beton - nagib min. 2%
Nosilna armirano - betonska konstrukcija

Porsche Slovenija
Porsche Slovenija


NA PRVO STRAN NAPREJ


(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.