Izolacija Zorman - Logo
Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net

  2. SISTEM IZOLACIJE POHODNE MASIVNE STREHE

Shema Zaščita hidroizolacije - pohodni sloj:
- keramične ali betonske plošče
- cementni estrih (min. deb 4 cm)
  estrih mora biti armiran in dilatiran
- PE folija - d = 0.2 mm

Hidroizolacija - dvoslojna z elastomer - bitumenskimi varilnimi trakovi:
- BITUELAST 4 - varjen polno
- BITUELAST 4 - varjen točkovno (30%)

Toplotna izolacija:
- STIROPOR SGP 20 / A - kaširan z BITUELASTOM, deb. 8 -10 cm, točkovno lepljen na parno zaporo

Parna zapora: - AL VAPOURBIT 4 - trak je točkovno varjen na podlago
- Hladni bitumenski premaz

Naklonski beton - nagib min. 2 %
Nosilna armirana betonska plošča

Piramida - IOC Trzin
Piramida - IOC Trzin


NA PRVO STRAN NAPREJ


(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.