Izolacija Zorman - Logo
Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net

  6. SISTEM ZELENE - EKOLOŠKE STREHE

Shema Extenzivna ozelenitev:
- rastni substrat min. deb. 8 cm

Intenzivna ozelenitev:
- rastni substrat min. 30 cm

Filterski sloj:
- poliesterski filc - polst, 200 g / m2

Drenažni sloj - funkcija zadrževanja in odvajanja vode:
- STIROPOR PLOŠČE - grobo ekspandirane ali
- STIROPOR OBLIKOVNIKI ali
- GLINOPOR nasutje


Hidroizolacija:
- BITUGARDEN 4 - sloj z dodatkom, ki preprečuje širjenje korenin, varjen polno
- BITUPLAST P4, varjen točkovno

Toplotna izolacija:
- STIROPOR SGP 20 /A - kaširan z BITUPLASTOM, deb. 8 -10 cm, lepljen točkovno

Parna zapora: - AL VAPOURBIT 4 - varjen točkovno

Naklonski beton - nagib min. 2%
Nosilna betonska konstrukcija

Zelena streha - Kamnik
Zelena streha - Kamnik


NA PRVO STRAN NAPREJ


(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.