Izolacija Zorman - Logo
Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net


  VODSTVO PODJETJA

Francka Zorman, oec., direktor
Francka Zorman, oec., direktor
Milan Zorman, strokovni svetovalec
Milan Zorman, strokovni svetovalec

Irena Zorman, oec, kom. operativni vodja
Irena Zorman, oec., kom. operativni vodja
Emil Zorman, kom. operativni vodja
Emil Zorman, kom. operativni vodja
Matjaž Zorman, kom. operativni vodja
Matjaž Zorman, kom. operativni vodja


NA PRVO STRAN NAPREJ


(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.