Izolacija Zorman - Logo
Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net

  4. SISTEM IZOLACIJE PREZRAČEVANE - HLADNE STREHE

- na nosilni armirano - betonski plošči

Shema
- na montažni - lahki podlagi

Zaščita hidroizolacije:
- luskavi škrilj na traku

Hidroizolacija - dvoslojna z elastomer varilnimi trakovi:
- BITUELAST RX 5 varilni trak s posipom škrilja, varjen polno
- BITUELAST 4 - varjen točkovno (30 "%)

Prezračevani prostor

Toplotna izolacija:
- STIROPOR SGP 20 / A - deb.12 -16 cm točkovno lepljen

Parna zapora:

- AL VAPOURBIT 4 - varjen točkovno
- hladni bitumenski premaz

Nosilna konstrukcija


NA PRVO STRAN NAPREJ


(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.