IZOLACIJA ZORMAN - Logo

Podjetje za izvajanje, inženiring
in proizvodnjo
1241 KAMNIK
Šmarca, Gornji log 2

Telefon: (01) 8311-624
Telefax: (01) 8315-031
E-mail: izolacija.zorman@siol.net

REFERENČNA LISTA

Merkator, Titova c. 3.500 m2
SZ, Puščino 3.500 m2
objekt L2 Kolodvor, Ljubljana 5.000 m2
BTC interspar, javna skladišča 14.500 m2
Garažna hiša Maribor 9.600 m2
Agrotehnika Gruda, Vič 9.500 m2
Fakulteta za telesno kulturo 3.000 m2
Plutal, Vič 2.500 m2
Univerzitetni klinični center 2.000 m2
Tobačna tovarna Ljubljana 3.000 m2
Tiskarna Jože Moskrič 6.000 m2
Stanovanjski bloki po celi Sloveniji preko 180.000 m2
Tenis center Domžale 2.000 m2
Stanovansko trgovski center v Domžalah 9.000 m2
Iskra Nova Gorica 5.500 m2
Ministrstvo za šolstvo in šport 6.400 m2
Industrija usnja Vrhnika IUV 6.000 m2
Konfekcija Logatec 2.500 m2
šole: številni vrci, osnovne šole, fakultete
        Tolmin, Radovljica, Ljubljana,
        Nova Gorica, Radomlje, Domžale, Jarše,
        Kamnik, Ivančna Gorica, Koper, MB, Ruse
Ventilator Zagreb 4.800 m2
Zdravstveni dom Domžale, Ljubljana 3.600 m2
Agromehanika Kr. Murska Sobota
Agromehanika Kr. Maribor
Agromehanika KR
TAM BUS G. Radgona
SPIZ Ljubljana
Domplan Kranj
Bencinski servisi po Sloveniji
HIT Nova Gorica
AMZS Otočec
LB Ljubljana, Novo Mesto, Nova Gorica, Idrija 5.000 m2
KZ Gorilska Brda 600 m2
Helios Domžale 3.200 m2
LIV Postojna 1.500 m2
Pohorje Mirna 1.900 m2
ZPKZ Dob 1.300 m2
UZR Soča 1.100 m2
Ideal NG 600 m2
Dom upokajencev Domžale 1.400 m2
Piramida Trzin 1.000 m2
Vrtec Kamnik, poslovno stan. objekt 1.100 m2
Daimont Nova Gorica 3.500 m2
Turboschuh Maribor 1.000 m2
Športna dvorana Domžale 1.800 m2
Viator Ljubljana 800 m2
Slamica Pepi NG 1.200 m2
ZD Radovljica 400 m2
Mercator blagovni promet 1.300 m2

in številni drugi poslovni, stanovanski, industrijski in trgovski objekti po Sloveniji.

TERMOVAL

BTC, Interšpar 9.000 m2
Telovadnica Ivančna Gorica 1.500 m2
Konfekcija Logatec 3.000 m2
Ventilator Zagreb 4.000 m2
Sarrio Slovenija 6.000 m2
OŠ Prežihov Voranc Jesenice 1.300 m2
Avtopromet Nova Gorica 400 m2
Helios Domžale 800 m2
AMZ Ljubljana 200 m2
LIV Postojna 2.300 m2
Dijaški dom Lizike Jančar MB 700 m2

in drugi manjši objekti po Sloveniji


Vrnitev na prvo stran

(c) VENESA d.o.o., distribucija delov ali celote prepovedana, razen kjer je eksplicitno dovoljena.